Doelstellingen

Duidelijk is dat alle leden van de VVEA zich op een of andere manier verbonden en betrokken voelen bij het reilen en zeilen van zowel de Militaire, als de burger luchtvaart.

Door het lidmaatschap van de vereniging, kunnen zij twee belangen dienen :

1- Eigen belang, d.w.z. op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de luchtvaart en die van Eindhoven Airport in het bijzonder. De vereniging maakt dit mogelijk door het organiseren van allerlei aan de luchtvaart gerelateerde excursies en lezingen. Door het jaarlijks uitnodigen van de directeur van EA, de heer Roel Hellemons, blijven de leden volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.
De VVEA is een echte vriendenclub van geïnteresseerden in de luchtvaart, waarbij een gezellige borrel na afloop van een bijeenkomst centraal staat.

2- Het belang van Eindhoven Airport. Elke luchthaven waar dan ook ter wereld, die in een redelijk dichtbevolkte regio ligt, heeft te maken met bezwaren, en non-acceptatie van omwonenden.
De VVEA heeft in zijn doelstelling vermeld dat zij zich volledig zal inzetten om de groei van de luchthaven te ondersteunen.. Dit door voor alle gebruikers en ook omwonenden, een klankboord te zijn, als intermediair op te treden.

Echter, de realiteit leert ons dat de groei van EA volgens de uitgezette paden in het Alders Tafel akkoord gewoon doorgaat, ondanks alle protesten en bezwaarschriften van omwonenden en (lokale) politiek ten spijt.

Dit houdt dus in dat de taak van de VVEA als “smeermiddel”, klankboord of intermediair zijn, minimaal is en zal zijn. Ook al doordat de directie van Eindhoven Airport te kennen heeft gegeven een grote bemoeienis van onze vereniging, vooral naar pers en politiek toe, niet te waarderen, gezien de gevoeligheden die er liggen.

Uit het hierboven geschetste kan dus de conclusie getrokken worden dat de VVEA primair een vriendenclub is/moet zijn voor in de luchtvaart geïnteresseerde enthousiastelingen, die het op prijs stellen om van tijd tot tijd op een excursie en/of een lezing te worden getrakteerd!

Het, nieuwe, bestuur is er van overtuigd dat deze andere koers van de vereniging, ons weer terug brengt naar de essentie en gezelligheid van de vereniging.