Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:ln.te1566778703erbed1566778703@lecr1566778703am1566778703

Penningmeester Gabriel van Tiggelen
Telefoon:
Email:ln.ol1566778703lehc@1566778703neleg1566778703gitna1566778703v.g1566778703

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email: ln.og1566778703giz@m1566778703utuoh1566778703nav.a1566778703

Marcel de Breet, PR-zaken
Telefoon: 06-21562327
Email: ln.te1566778703erbed1566778703@lecr1566778703am1566778703

 

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: ln.tr1566778703opria1566778703nevoh1566778703dnien1566778703ednei1566778703rv@of1566778703ni1566778703