Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:ln.te1544672802erbed1544672802@lecr1544672802am1544672802

Penningmeester Gabriel van Tiggelen
Telefoon:
Email:ln.ol1544672802lehc@1544672802neleg1544672802gitna1544672802v.g1544672802

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email: ln.og1544672802giz@m1544672802utuoh1544672802nav.a1544672802

Marcel de Breet, PR-zaken
Telefoon: 06-21562327
Email: ln.te1544672802erbed1544672802@lecr1544672802am1544672802

 

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: ln.tr1544672802opria1544672802nevoh1544672802dnien1544672802ednei1544672802rv@of1544672802ni1544672802