Bestuursleden

Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:

Penningmeester Gabriël van Tiggelen
Telefoon:
Email:

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email:

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: