Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:ln.te1560826183erbed1560826183@lecr1560826183am1560826183

Penningmeester Gabriel van Tiggelen
Telefoon:
Email:ln.ol1560826183lehc@1560826183neleg1560826183gitna1560826183v.g1560826183

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email: ln.og1560826183giz@m1560826183utuoh1560826183nav.a1560826183

Marcel de Breet, PR-zaken
Telefoon: 06-21562327
Email: ln.te1560826183erbed1560826183@lecr1560826183am1560826183

 

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: ln.tr1560826183opria1560826183nevoh1560826183dnien1560826183ednei1560826183rv@of1560826183ni1560826183