Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:ln.te1582147060erbed1582147060@lecr1582147060am1582147060

Penningmeester Gabriel van Tiggelen
Telefoon:
Email:ln.ol1582147060lehc@1582147060neleg1582147060gitna1582147060v.g1582147060

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email: ln.og1582147060giz@m1582147060utuoh1582147060nav.a1582147060

Marcel de Breet, PR-zaken
Telefoon: 06-21562327
Email: ln.te1582147060erbed1582147060@lecr1582147060am1582147060

 

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: ln.tr1582147060opria1582147060nevoh1582147060dnien1582147060ednei1582147060rv@of1582147060ni1582147060