Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:ln.te1574096746erbed1574096746@lecr1574096746am1574096746

Penningmeester Gabriel van Tiggelen
Telefoon:
Email:ln.ol1574096746lehc@1574096746neleg1574096746gitna1574096746v.g1574096746

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email: ln.og1574096746giz@m1574096746utuoh1574096746nav.a1574096746

Marcel de Breet, PR-zaken
Telefoon: 06-21562327
Email: ln.te1574096746erbed1574096746@lecr1574096746am1574096746

 

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: ln.tr1574096746opria1574096746nevoh1574096746dnien1574096746ednei1574096746rv@of1574096746ni1574096746