Het dagelijks bestuur van de V.V.E.A. bestaat uit:

Voorzitter: Marcel de Breet
Telefoon: 06-21562327
Email:ln.te1539892966erbed1539892966@lecr1539892966am1539892966

Penningmeester Gabriel van Tiggelen
Telefoon:
Email:ln.ol1539892966lehc@1539892966neleg1539892966gitna1539892966v.g1539892966

Toon van Houtum, Evenementencoördinator
Telefoon: 06-241887 26
Email: ln.og1539892966giz@m1539892966utuoh1539892966nav.a1539892966

Marcel de Breet, PR-zaken
Telefoon: 06-21562327
Email: ln.te1539892966erbed1539892966@lecr1539892966am1539892966

 

Algemene informatie over de V.V.E.A.:

Registratie bij de Kamer van Koophandel onder nr: 40238303

De bankgegevens van de vereniging zijn:
Rabobank IBAN NL71 RABO 0150 024 991 BIC RABONL2U, ten name van de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport.
Voor algemene informatie en vragen over de V.V.E.A. kunt u een e-mail sturen naar: ln.tr1539892966opria1539892966nevoh1539892966dnien1539892966ednei1539892966rv@of1539892966ni1539892966